Privacy Policy (AVG)

Privacy Policy (AVG)
Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Vi J-s Dogtraing verwerkt van haar donateurs, cursisten, deelnemers of andere geïnteresseerden.
Als je deelneemt aan een cursus bij Vi J-s Dogtraining, of om een andere reden persoonsgegevens aan Vi J-s Dogtraining geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken. Wij adviseren je om het Privacybeleid door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.

 

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
Vi J-s Dogtraining, Zeisvoorde 12. 3204 EN Spijkenisse, Tel. 06-40219339 KvK 78007445. De ledenbeheer/eigenaar is bereikbaar via info@vi-j-s-dogtraining.nl

2. Welke gegevens verwerkt Vi J-s Dogtraining en voor welk doel
2.1 In het kader van de inschrijving voor deelname aan een cursus en/of workshop worden de volgende persoonsgegevens verwerkt: a) voor- en achternaam b) adresgegevens eventueel postadres c) telefoonnummer, e-mailadres,

2.2 Vi J-s Dogtraining verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende doeleinden: a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden gebruikt voor contact over de lessen en de eventuele opzegging daarvan, voor de verstrekking van de door jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen informatie, b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Vi J-s Dogtraining. c) je naam wordt gebruikt om betalingen, van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen en afgenomen diensten af te wikkelen.

2.3 Je naam en telefoonnummer wordt tot een jaar na afloop van de overeenkomst gebruikt om je te vragen naar je ervaringen met Vi J-s Dogtraining en je te informeren over de ontwikkelingen van Vi J-s Dogtraining.

E-mail berichtgeving (opt-out):
Vi J-s Dogtraining kan je naam en e-mailadres gebruiken om je haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante informatie over het lidmaatschap van Vi J-s Dogtraining te sturen. Afmelding voor deze mailingen is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Vi J-s Dogtraining verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschapen tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

 

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Vi J-s Dogtraining passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

 

5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
5.1 Via  Vi J-s Dogtraining kan je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen.
Vi J-s Dogtraining zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren
5.2 Als je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen Vi J-s Dogtraining
5.3 Als je klachten hebt over de wijze waarop Vi J-s Dogtraining je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met Vi J-s Dogtraining.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan: Info@Vi-J-s-Dogtraining.nl

 

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt. Ik adviseer je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.